azORDANazBURDAN ile farkı yaşamaya başladınız...

Neden Hep X Kullanilir

Matematik ve geometride ki bir çok soru ve problemin yılmaz-yorulmaz işçisi X kavramının neden bu kadar yaygın olarak kullanıldığı ve ilk olarak nasıl kullanılmaya başlandığı ile ilgili  fikir verecek bir kaç varsayım varmış. Ömer Hayyam, Platon (Eflatun) ve Aziz Christopher ile ilgili alıntılanılanlar varsayım olsada bunların gerçekliğine inanmak x'in bitmek bilmeyen gizemini ortaya çıkararak bir rahatlık oluşturabilir bünyemizde.

(...) küp denklemleri ile ilgili ciddi bir eser yazmaya koyuldu. bu cebirsel denklemin bilinmeyenine, arapça şey diyordu. bu sözcük ispanyolca yapıtlarda xay diye yazıldığından, zamanla x biçimi alacak ve bilinmeyeni göstermek için kullanılan evrensel x harfine dönüşecekti. (...)" bahsi geçen denklemi yazmaya koyulan kşi ömer hayyam imiş.. " " lar arasında belirtilen kısım da amin maalouf un semerkant ından alınmış..

Platon ( Eflatun )'a onun kitaplarını temize geçip elde yazan bir arkadaşı matematikte karşılaştığı yunan sembolleri yerine o zaman ki avrupada bu işi kolaylaştırmak için ve matematik terimlerinin normal anlatım metinleriyle karışmaması için, avrupa alfabelerinde en az kullanılan harfi belirlemiş.. aslında 2 olasılık varmış X , Z ve ama eflatun bu iki harf arasından X i seçmiş.. ve kitaplarında bilinmeyen olarak hep X i göstermiş..

Aziz Christopher ( 12 Havariden biri ) sözüne o kadar güvenilir biriymiş ki, Hz. Isa'nın yerine gerekli evraklara imza atma yetkisine sahipmiş. Rivayet odur ki Hz. Isa'nın adına imzaladığı her belgenin altına X diye imza atarmış.. fakat tarih bilimcileri sonradan bu evrakların altında imzası olan kişiyi araştırırken karşılaştıkları bilinmeyenlerin fazlalığı nedeni ile.. Kim bu "X" diye araştırmalarına konu etmişler.. Dolayısıyla X bilinmeyeni temsil eder hale gelmiş..

KAYNAK: Bildirgeç