azORDANazBURDAN ile farkı yaşamaya başladınız...

Konumuz Dersler

 ASLAN DOĞURMAK . . .

Hayvanlar bir gün 'kim daha çok çocuk doğurabilir?' diye çekişmeye
başlarlar.
Hep birlikte dişi aslana gidip danışırlar.

'Sen kaç çocuk doğurabiliyorsun? ' diye sormuşlar aslana.

'Bir.' diye yanıtlar dişli aslan. 'Fakat ben, aslan doğururum!'

DERSIMIZ;
NITELIK, NICELIKTEN ÖNEMLIDIR!

**************************************

YENGEÇ ILE ANNESI . . .

'Neden böyle yan yan yürüyorsun yavrum?' diye sorar, anne yengeç çocuğuna.

'Düzgün yürüsene ! ' der.
 
- 'Pekala anne' der çocuk.
 
- 'Sen önümden düzgün yürü, ben seni takip ederim! '

DERSIMIZ;
HAREKETLER, SÖZLERDEN ÖNDE GELIR!...
 
**************************************

ASLAN, KOYUN, KURT VE TILKI . . .
 
Aslanın biri, bir koyunu yanına çağırır ve nefesinin
kokup kokmadığını sorar.

'Evet !' diye yanıtlar koyun. Aslan bu yanıta kızar ve
koyunu oracıkta parçalar.
 
Daha sonra kurda seslenip yanına çağırır, ona da aynı soruyu sorar.
 
'Hayır ! ! !' diye yanıtlar kurt korkudan. Ancak o da yağcılık yaptığı için
aslanın öfkesinden kurtulamaz.
 
Sıra tilkiye gelmiştir. Aynı soruyu tilkiye de sorar.
Tilkinin yanıtı şöyle olur;
 
-'Üzgünüm, üşütmüşüm biraz, o yüzden burnum koku almıyor !'

DERSIMIZ;
AKILLI KİŞİ, TEHLIKELI DURUMLARDA KONUŞMAZ !!!

**************************************

KAZLAR VE TURNALAR . . .
 
Kazlar ve turnalar bir gün aynı tarlada yiyecek ararlarken birden yanlarına
yaklaşmaya çalışan avcıyı fark ederler.
 
Turnalar daha çevik ve hafif oldukları için hemen uçarlar.
Oysa kazlar ağır hareket ettikleri için avcıdan kurtulamazlar.

DERSIMIZ;
YAKALANANLAR, HER ZAMAN SUÇLU OLANLAR DEĞILDIR!...

**************************************

FARELERIN TOPLANTISI . . .
 
Bir gün fareler bir araya gelirler ve başlarına musallat olan bir kediden
kurtulma planları yaparlar.
Pek çok fikir öne sürülür.
Hiçbiri kabul görmez.
 
En sonunda genç bir fare, kedinin boynuna bir çan asmayı önerir. Böylece
kedi kendilerine yaklaşırken farkına varacak ve
kaçabileceklerdir. Bu öneri fareler tarafından alkışlarla onaylanır.
Bu arada bir köşede sessizce onları dinlemekte olan yaşlı bir fare ayağa
kalkar ve bu önerinin çok zekice olduğunu, başarılı olacağından hiç kuşkusu
olmadığını belirtir.
 
'Fakat' der, 'Kafamı bir soru kurcalıyor. Çanı kedinin boynuna KİM asacak
 ??'...
 
DERSIMIZ;
IYI BIR PLAN YAPMAK AYRI, O PLANI GERÇEKLEŞTIRMEK
AYRIDIR !...
 
 
* İnsanlar FELSEFE yi;
* Çocukken MASAL'lardan,
* Büyüyünce KiTAP'lardan,
* İhtiyarlayınca da, arkalarında kalan YAŞAM'larından öğrenirler!..